Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes…, ze horen er nou eenmaal bij zodat afspraken wederzijds nageleefd worden.

Op alle door ons aangegane reserveringen en diensten zijn daarom van toepassing de Algemene Voorwaarden Efficient Hotel Partner. Deze voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Daarnaast hanteert Efficient Hotel Partner voor alle boekingen de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), tenzij er andere voorwaarden door het horecabedrijf worden gehanteerd. Dan gelden altijd de algemene voorwaarden van het horecabedrijf.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, partyservicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissements- rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten van EHP, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH. Afwijken van de UVH is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) kunt u hier downloaden.
De Algemene Voorwaarden van Efficient Hotel Partner kunt u hier downloaden.