HOSPITALITY FACTURATIE

Stagneert het facturatieproces door een veelvoud aan hospitality facturen van 1001 verschillende leveranciers en moeten deze leveranciers te lang wachten op de betaling? Is er een overdosis aan (hotel)contracten? Ontbreken harde cijfers over volumes en uitgaven op het gebied van hotel- en vergaderaccommodatie? Kortom, heerst er versnippering en is er behoefte aan structuur? 

Efficient Hotel Partner biedt de ideale oplossing:
 
  • Consolideren van het aantal leveranciers
  • Contractbeheer en bemiddeling t.a.v. preferred leveranciers 
  • Verzamelpunt voor alle hospitality facturen en controle
  • Vereenvoudigen van het administratie- en facturatieproces
  • Snelheid in de controle en betaling van facturen 
  • Beheersen uitgaven d.m.v. managementrapportages
 
 
Hospitality Facturatie